Spolupráca rodiny a predškolského zariadenia

V súčasnosti trápi rodičov čoraz viac otázka kvality materskej školy, ktorú navštevuje ich dieťa. Odpoveď je však zložitejšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ak chceme hovoriť o kvalitnej materskej škole, musíme prihliadať nielen na kvalitný vyučovací proces, ale i na dobrého riaditeľa a motivujúcich učiteľov. V neposlednom rade kvalitu materskej školy ovplyvňuje aj kvalita spolupráce rodičov a učiteľov.
Rodičia si často zisťujú ešte pred prihlásením svojho dieťaťa pomery v materskej škole. Orientujú sa hlavne na výšku poplatku za školné, vybavenosť triedy, rozhoduje blízkosť predprimárneho zariadenia k ich domovu, aj počet prijatých detí za daný školský rok. To však nie sú dostatočné činitele, podľa ktorých by sa rodičia mali orientovať. Dôležitým faktorom by mala byť aj možnosť kvalitnej a dostatočnej komunikácie medzi škôlkou a rodinou.
Aké sú najčastejšie prekážky v dobrej spolupráci škôlky a rodiny:
Ako prvé je nesprávne presvedčenie rodičov, že materská škola nie je podstatná, veď dieťa sa v nej iba „hrá“.

Ako druhú bariéru v spolupráci učiteľa a rodičov vidíme v súčasnosti zaneprázdnenosť rodičov. Výskum Gulevskej (2018) zameriava pozornosť na sporadické a slabé zapojenie rodičov do fungovania školských zariadení, čo je možné označiť za jednu z bariér spolupráce.

Medzi hlavné príčiny pasivity rodičov, vo vzťahu k spolupráci s materskou školou, patrí neochota obetovať svoj čas na zlepšenie obojstranného partnerstva, t.j. rodičia vnímajú spoluprácu ako nutnosť, ktorej vyhraňujú miesto na informatívnych stretnutiach, ako napr. rodičovské združenie. Rodičia musia vnímať, že ich aktívna účasť na dianí inštitucionálnej výchovy napomáha riešiť školské problémy, zároveň umožňuje vznik priateľských štruktúr medzi rodičmi, ktoré sú charakteristické vzájomnou podporou.

Najvýraznejšou bariérou spolupráce z pohľadu učiteľov, je tichá nespokojnosť rodičov. Učiteľ nemá možnosť zistiť, z čoho nespokojnosť pramení, čo v konečnom dôsledku ohrozuje jeho pozíciu a meno v spoločenskom ponímaní.

Čo nám teda môže priniesť spoločná spolupráca?

  • upevňovanie partnerstva medzi rodinou a škôlkou, formou spoločných aktivít, či spoločnej výchovnej intervencie na dieťa
  • rodičom umožňuje poznať, že škôlka je spoľahlivá, otvorená riešeniam a transparentná
  • prispieva k zvyšovaniu komunikácie a informovanosti o tom, čo sa s dieťaťom počas pobytu v materskej škole deje
  • ponúka príležitosť na jednotné pôsobenie rodiny a škôlky,
  • pomáha škôlke získať informácie na plánovanie spoločných aktivít – besedieky, tvorivé dielne, spoločné výlety, grilovačky atď.
  • zlepšuje školskú úspešnosť detí
    Otvorená a priama obojstranná komunikácia a spoločné aktivity s rodičmi sú cestou k zvládnutiu akýchkoľvek vzdelávacích, či výchovných problémov a umožňuje dieťaťu ten najväčší profit, ktorý môže pri začleňovaní sa do školského režimu získať.

Prečítajte si aj ďalšie zaujímavé články

Čo by mal predškolák vedieť pred vstupom do základnej školy?

Milé maminky a ockovia, ubehlo to rýchlo že?Vaši drobci už nie sú drobcami, ale samostatnými veľkáčmi.O chvíľu ich čaká škola a prvé plnenie si "veľkých povinností."Je to obdobie plné zmien pre vás, ale aj pre vaše ratolesti, kde sa stretávame s množstvom otázok,ktoré...

Hranice sú dôležité

„Spôsob, akým jednáme s dieťaťom, keď je rozrušené, významne ovplyvňuje ako sa vyvinie jeho mozog a taktiež, akým je človekom teraz a akým človekom sa stane v budúcnosti.“ Daniel J. Siegel a Tina Paynerová-Brysonová Žijeme vo svete, kde sa čoraz viac otvára otázka...

KNIHA JE NÁŠ KAMARÁT

Ahojte kamaráti,knižky máme všetci radi.Koľko je v nich tajomstva…Kto počúva,tento vie:bývajú v nich rozprávky a nádherné obrázky,aj veselé básničky,riekanky a pesničky. Kniha nás sprevádza už od kolísky. Rodičia nám čítajú a ukazujú obrázky, ktoré nás učia hovoriť....

Námety na aktivity s detičkami

Každá spoločná chvíľa sa počíta, no na niektoré deti dokážu spomínať ešte veľmi dlho. Keď sa celá rodina zapojí do plánovania zábavných aktivít, budete mať viac príležitostí zažiť výnimočné chvíle.“Rodinné lepidlo“ tie chvíle, ktoré spájajú rodinu a budujú hlboké...

Adaptácia v materskej škole

Adaptácia dieťaťa do materskej školy je jedna z najväčších zmien akú do toho času dieťa prežilo a je to proces, ktorým si bude musieť každé jedno skôr či neskôr prejsť. To, aký náročný tento proces bude záleží od...

Detská jóga

Detská joga je jednou z aktivít, o ktorú rastie medzi rodičmi záujem. Deti sú veľmi flexibilné, zväčša ich nič nebolí, preto prichádza otázka, na čo vôbec s deťmi cvičiť jógu.Jógu môžu cvičiť deti už od predškolského veku, zhruba od 3 rokov. Joga sa deťom...

Letný tábor s Maximom

PRE KOHO?deti od 3-8 rokov KDE?Denný tábor sa koná v Banskej Bystrici. KEDY?Od pondelka do piatku od 7:00 do 17:00. TERMÍNY turnus - 10.7. - 14.7.2023 turnus - 17.7. - 21.7.2023 turnus - 24.7. - 28.7.2023 turnus - 31.7. - 4.8.2023 turnus - 7.8. - 11.8.2023 turnus -...

Saunovanie bábätiek a detí predškoského veku

Teplo sauny nas láka predovšetkým počas studených zimných a jesenných dní. Pobyt v saune je nielen príjemný, ale aj zdraviu prospešný. Platí to tak pre dospelých ako aj pre tých najmenších. Účinky na organizmusSaunovanie má predovšetkým preventívny účinok a posilňuje...

Kontakt