Hľadáme posilu do svojho teamu. Viac info.

Deti do 3 rokov

Celodenná starostlivosť o dieťa (07:00 – 17:00)- 390 €
Poldenná starostlivosť o dieťa (07:00 – 12:00) – 350 €

Deti od 3 - 6 rokov

Celodenná starostlivosť o dieťa (07:00 – 17:00) – 290 €
Poldenná starostlivosť o dieťa (07:00 – 12:00) – 250 €

Cena stravnej jednotky
Celodenný pobyt (desiata, obed, olovrant) – 4,50 € / dieťa
Poldenný pobyt (desiata, obed) – 3,50 € / dieťa

Cena stravnej jednotky zahŕňa:
Desiata 1,00 €
Obed 2,50 €
Olovrant 1,00 €

Cena sa skladá z poplatku za školné a stravné. Základný mesačný príspevok je v konštantnej výške a je splatný vždy vopred k 1. dňu v mesiaci (odporúčanie poskytovateľa je zriadenie trvalého príkazu) na číslo účtu poskytovateľa.
IBAN: SK6509000000005189607473, variabilný symbol – rodné číslo dieťaťa, poznámka – meno a priezvisko dieťaťa.
Poplatok za stravu je splatný tiež vopred, vždy na začiatku aktuálneho mesiaca. Prípadné preplatky sú zúčtované mesačne a započítané s nasledujúcou zálohou.

Kontakt