Čo by mal predškolák vedieť pred vstupom do základnej školy?

Milé maminky a ockovia, ubehlo to rýchlo že?
Vaši drobci už nie sú drobcami, ale samostatnými veľkáčmi.
O chvíľu ich čaká škola a prvé plnenie si “veľkých povinností.”
Je to obdobie plné zmien pre vás, ale aj pre vaše ratolesti, kde sa stretávame s množstvom otázok,
ktoré nám kladiete pre nástupom do školy. Je moje dieťa dostatočne pripravené? Zvládne nároky školy?

Ako viem, že moje dieťa je zrelé do školy? Poďme sa preto spolu pozrieť na to, čo všetko naši budúci prváci potrebujú vedieť pred slávnostným zasadnutím do školských lavíc.

Vidíte, že vaše dieťa sa rado učí novým veciam, má radosť z poznávania.

Je to jeden z dôležitých momentov, ktoré si môžete u vašich detí všimnúť. Radi si listujú v encyklopédiách, radi spoznávajú nové veci, veľa sa vás vypytujú ako veci okolo nich fungujú. Nieje nič lepšie ako vedieť, že sa dieťa do školy teší. Motivuje ho, že si bude vedieť prečítať veci samo, alebo že vám môže samé niečo napísať, že pôjde do školy so svojimi kamarátmi. Podporujte ho v tom, je dôležité pozitívne nastaviť myslenie o škole ako takej práve doma. Nepripomínajte im, že koľko veľa povinností budú mať, alebo čo všetko budú MUSIEŤ robiť. Skôr podporte uvažovanie tým, že sa budete veľa rozprávať o tom, ako perfektne je v škole a koľko zaujímavých vecí sa tam dozvie.

Má všeobecný prehľad o sebe a svojom okolí.

Kto sa pomýli, vypadáva. / napr.: pravú ruku na pravé koleno, ľavú ruku na hlavu, pravú ruku na pravé rameno, ľavú ruku na ľavé oko, pravú ruku na hlavu, pravú ruku na pravé rameno, ľavú ruku na ľavé koleno/

  • Porovnávanie – ide o porozumenie pojmom rovnako, menej, viac, o jeden viac – o jeden   menej („Vezmi si menej – viac, ako mám ja“, a pod.),
  • „Daj sem rovnako“ – urobíme rad kamienkov v počte napr. 5 kusov a dieťa má úlohu zoradiť rovnako kamienky v rovnakom počte kusov.
  • „Pokračuj v skladaní radu: červená – zelená – oranžová – červená – zelená – ? – ? …“
  • Na sluchové vnímanie je aj hra „Povedz, koľkokrát som zatlieskal/a“?.  Zatlieskame 1,2,3,4,5,6,7,8,9 alebo 10x a na otázku „povedz, koľkokrát som zatlieskal/zatlieskala? dieťa určí počet tlesknutí.
  • Na precvičenie priestorovej orientácie je hra „Povedz, kde je?“  Umiestnime geometrické tvary rôznym spôsobom na podložku, Pýtame: „Vedľa čoho je  trojuholník?” (Vedľa kruhu a štvorca.), „Čo je medzi štvorcom a kruhom?” (Červený trojuholník.) „Čo je pod obdĺžnikom?” (Kruh) „Čo je nad obdĺžnikom?” „Vymenuj všetky tvary, ktoré sú vľavo od štvorca a ktoré sú vpravo od štvorca.” a pod.

Ako rozvíjať jemnú motoriku:

  • Skladanie papiera
  • Obťahovanie predkreslených tvarov
  • Navliekanie korálok, gombíkov…
  • Vystrihovanie
  • Lepenie
  • Konštruovanie
  • Hry s mozaikami
  • Modelovanie
  • Vyfarbovanie
  • Maľovanie
  • Kreslenie

Cvičenia na rozvoj zrakovej pamäte

Deti s poruchou zrakovej pamäte obyčajne mávajú problémy pri zapamätávaní a vybavení  zrakových podnetov – hlavne v správnom poradí. Dieťa nie je schopné zapamätať si poradie predmetov, písmen v slovách, slov vo vete, ktorú videlo. Výsledkom je trápenie s čítaním.

  • Položíme pred dieťa niekoľko predmetov. Po chvíli ich zakryjeme a jednu vec zoberieme, dieťa má určiť, čo chýba.
  • Zoradíme niekoľko obrázkov, predmetov, písmen alebo číslic v určitom poradí.
  • Keď si ich dieťa obzrie, otočí sa a my niektoré predmety vymeníme. Jeho úlohou je spoznať všetky zmeny. Po čase môžeme zvýšiť počet predmetov a robiť menej nápadné zmeny.
  • Hráme s dieťaťom hry s kartami založené na zapamätávaní si čísel, písmen alebo znakov, napr. kvarteto.
  • Dieťa sa chvíľu pozerá von oknom a pozoruje okolie. Potom rozpráva, alebo kreslí tri veci, ktoré videlo. Neskôr počet vecí zvyšujeme.

Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko.

V neposlednom rade je veľmi dôležité, aby boli naši budúci školáci samostatní najmä v týchto veciach:

  • samostatne sa obliekať, zapínať, šnurovať na mašličky
  • samostatne absolvuje toaletu
  • má osvojené hygienické návyky (na WC, pri umývaní, pri stolovaní…)
  • udržiava poriadok vo svojich veciach

Je toho veľa?

Nebojte sa, každý jeden deň v škôlke s vašimi predškolákmi všetko poctivo trénujeme. Avšak, je veľmi dôležité, aby ste priložili ruku k výslednému predškolskému dielu. Preto tu máme pár rád aj pre vás, aby ste sa v tom, ako to váš predškolák zvláda, uistili aj vy.

Pár odporúčaní pre vás:

  • stanovte si pravidlá a režim dňa – aspoň 25 min. pracujte na nejakej úlohe a dokončite ju
  • spoločná hra – človeče nehnevaj sa, puzzle, pexeso, kocky, skladačky, lego, tangramy
  • veľa kreslite a povzbudzujte tvorivú činnosť dieťaťa
  • dbajte na správne držanie (úchop) ceruzky
  • rozvíjajte grafomotoriku – kreslenie, modelovanie, strihanie, vytrhávanie, navliekanie, skladanie papiera, obťahovanie
  • čítajte dieťaťu rozprávky (motivácia, slov.zásoba, pohotovosť vyjadrovania)
  • využívajte každú príležitosť na rozhovor s dieťaťom ( pri hre, kreslení, na prechádzke..)
  • dôverujte dieťaťu – poskytujte mu povzbudzovanie, ocenenie
  • trvajte na dokončení krátkych úloh, netolerujte časté prerušenia (behanie na záchod, odbiehanie od stola)
  • doporučujeme pre predškolákov publikácie zamerané na posilnenie koncentrácie voľne dostupné  v predajni kníhkupectiev, či internetových portáloch.

A nezabúdajte na heslo: Spolu všetko zvládneme!!!

Môžete sa inšpirovať aj tu:

Hry na sústredenie, pozornosť, pamäť a matematické zručnosti

Pravo-ľavá orientácia na telesnej schéme hrou KUBO VELÍ

Kubo velí hovorí  kamarátom  čo majú robiť. Pokyn však musí začať formulkou: „Kubo velí…“ a potom pridá činnosť, napr. „Kubo velí, pravá ruka hore.“ Dieťa napodobňuje danú činnosť. Ak Kubo nepovie: „Kubo velí…“, ale použije len popis činnosti, napr. „ľavá ruka chytí pravé ucho!“, dieťa ho nesmie poslúchnuť a činnosť nenapodobňuje.

Kto sa pomýli, vypadáva. / napr.: pravú ruku na pravé koleno, ľavú ruku na hlavu, pravú ruku na pravé rameno, ľavú ruku na ľavé oko, pravú ruku na hlavu, pravú ruku na pravé rameno, ľavú ruku na ľavé koleno/

  • Porovnávanie – ide o porozumenie pojmom rovnako, menej, viac, o jeden viac – o jeden   menej („Vezmi si menej – viac, ako mám ja“, a pod.),
  • „Daj sem rovnako“ – urobíme rad kamienkov v počte napr. 5 kusov a dieťa má úlohu zoradiť rovnako kamienky v rovnakom počte kusov.
  • „Pokračuj v skladaní radu: červená – zelená – oranžová – červená – zelená – ? – ? …“
  • Na sluchové vnímanie je aj hra „Povedz, koľkokrát som zatlieskal/a“?.  Zatlieskame 1,2,3,4,5,6,7,8,9 alebo 10x a na otázku „povedz, koľkokrát som zatlieskal/zatlieskala? dieťa určí počet tlesknutí.
  • Na precvičenie priestorovej orientácie je hra „Povedz, kde je?“  Umiestnime geometrické tvary rôznym spôsobom na podložku, Pýtame: „Vedľa čoho je  trojuholník?” (Vedľa kruhu a štvorca.), „Čo je medzi štvorcom a kruhom?” (Červený trojuholník.) „Čo je pod obdĺžnikom?” (Kruh) „Čo je nad obdĺžnikom?” „Vymenuj všetky tvary, ktoré sú vľavo od štvorca a ktoré sú vpravo od štvorca.” a pod.

Ako rozvíjať jemnú motoriku:

  • Skladanie papiera
  • Obťahovanie predkreslených tvarov
  • Navliekanie korálok, gombíkov…
  • Vystrihovanie
  • Lepenie
  • Konštruovanie
  • Hry s mozaikami
  • Modelovanie
  • Vyfarbovanie
  • Maľovanie
  • Kreslenie

Cvičenia na rozvoj zrakovej pamäte

Deti s poruchou zrakovej pamäte obyčajne mávajú problémy pri zapamätávaní a vybavení  zrakových podnetov – hlavne v správnom poradí. Dieťa nie je schopné zapamätať si poradie predmetov, písmen v slovách, slov vo vete, ktorú videlo. Výsledkom je trápenie s čítaním.

  • Položíme pred dieťa niekoľko predmetov. Po chvíli ich zakryjeme a jednu vec zoberieme, dieťa má určiť, čo chýba.
  • Zoradíme niekoľko obrázkov, predmetov, písmen alebo číslic v určitom poradí.
  • Keď si ich dieťa obzrie, otočí sa a my niektoré predmety vymeníme. Jeho úlohou je spoznať všetky zmeny. Po čase môžeme zvýšiť počet predmetov a robiť menej nápadné zmeny.
  • Hráme s dieťaťom hry s kartami založené na zapamätávaní si čísel, písmen alebo znakov, napr. kvarteto.
  • Dieťa sa chvíľu pozerá von oknom a pozoruje okolie. Potom rozpráva, alebo kreslí tri veci, ktoré videlo. Neskôr počet vecí zvyšujeme.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko.

V neposlednom rade je veľmi dôležité, aby boli naši budúci školáci samostatní najmä v týchto veciach:

  • samostatne sa obliekať, zapínať, šnurovať na mašličky
  • samostatne absolvuje toaletu
  • má osvojené hygienické návyky (na WC, pri umývaní, pri stolovaní…)
  • udržiava poriadok vo svojich veciach

Je toho veľa?

Nebojte sa, každý jeden deň v škôlke s vašimi predškolákmi všetko poctivo trénujeme. Avšak, je veľmi dôležité, aby ste priložili ruku k výslednému predškolskému dielu. Preto tu máme pár rád aj pre vás, aby ste sa v tom, ako to váš predškolák zvláda, uistili aj vy.

Pár odporúčaní pre vás:

  • stanovte si pravidlá a režim dňa – aspoň 25 min. pracujte na nejakej úlohe a dokončite ju
  • spoločná hra – človeče nehnevaj sa, puzzle, pexeso, kocky, skladačky, lego, tangramy
  • veľa kreslite a povzbudzujte tvorivú činnosť dieťaťa
  • dbajte na správne držanie (úchop) ceruzky
  • rozvíjajte grafomotoriku – kreslenie, modelovanie, strihanie, vytrhávanie, navliekanie, skladanie papiera, obťahovanie
  • čítajte dieťaťu rozprávky (motivácia, slov.zásoba, pohotovosť vyjadrovania)
  • využívajte každú príležitosť na rozhovor s dieťaťom ( pri hre, kreslení, na prechádzke..)
  • dôverujte dieťaťu – poskytujte mu povzbudzovanie, ocenenie
  • trvajte na dokončení krátkych úloh, netolerujte časté prerušenia (behanie na záchod, odbiehanie od stola)
  • doporučujeme pre predškolákov publikácie zamerané na posilnenie koncentrácie voľne dostupné  v predajni kníhkupectiev, či internetových portáloch.

A nezabúdajte na heslo: Spolu všetko zvládneme!!!

Môžete sa inšpirovať aj tu:

Hry na sústredenie, pozornosť, pamäť a matematické zručnosti

Pravo-ľavá orientácia na telesnej schéme hrou KUBO VELÍ

Kubo velí hovorí  kamarátom  čo majú robiť. Pokyn však musí začať formulkou: „Kubo velí…“ a potom pridá činnosť, napr. „Kubo velí, pravá ruka hore.“ Dieťa napodobňuje danú činnosť. Ak Kubo nepovie: „Kubo velí…“, ale použije len popis činnosti, napr. „ľavá ruka chytí pravé ucho!“, dieťa ho nesmie poslúchnuť a činnosť nenapodobňuje.

Kto sa pomýli, vypadáva. / napr.: pravú ruku na pravé koleno, ľavú ruku na hlavu, pravú ruku na pravé rameno, ľavú ruku na ľavé oko, pravú ruku na hlavu, pravú ruku na pravé rameno, ľavú ruku na ľavé koleno/

  • Porovnávanie – ide o porozumenie pojmom rovnako, menej, viac, o jeden viac – o jeden   menej („Vezmi si menej – viac, ako mám ja“, a pod.),
  • „Daj sem rovnako“ – urobíme rad kamienkov v počte napr. 5 kusov a dieťa má úlohu zoradiť rovnako kamienky v rovnakom počte kusov.
  • „Pokračuj v skladaní radu: červená – zelená – oranžová – červená – zelená – ? – ? …“
  • Na sluchové vnímanie je aj hra „Povedz, koľkokrát som zatlieskal/a“?.  Zatlieskame 1,2,3,4,5,6,7,8,9 alebo 10x a na otázku „povedz, koľkokrát som zatlieskal/zatlieskala? dieťa určí počet tlesknutí.
  • Na precvičenie priestorovej orientácie je hra „Povedz, kde je?“  Umiestnime geometrické tvary rôznym spôsobom na podložku, Pýtame: „Vedľa čoho je  trojuholník?” (Vedľa kruhu a štvorca.), „Čo je medzi štvorcom a kruhom?” (Červený trojuholník.) „Čo je pod obdĺžnikom?” (Kruh) „Čo je nad obdĺžnikom?” „Vymenuj všetky tvary, ktoré sú vľavo od štvorca a ktoré sú vpravo od štvorca.” a pod.

Ako rozvíjať jemnú motoriku:

  • Skladanie papiera
  • Obťahovanie predkreslených tvarov
  • Navliekanie korálok, gombíkov…
  • Vystrihovanie
  • Lepenie
  • Konštruovanie
  • Hry s mozaikami
  • Modelovanie
  • Vyfarbovanie
  • Maľovanie
  • Kreslenie

Cvičenia na rozvoj zrakovej pamäte

Deti s poruchou zrakovej pamäte obyčajne mávajú problémy pri zapamätávaní a vybavení  zrakových podnetov – hlavne v správnom poradí. Dieťa nie je schopné zapamätať si poradie predmetov, písmen v slovách, slov vo vete, ktorú videlo. Výsledkom je trápenie s čítaním.

  • Položíme pred dieťa niekoľko predmetov. Po chvíli ich zakryjeme a jednu vec zoberieme, dieťa má určiť, čo chýba.
  • Zoradíme niekoľko obrázkov, predmetov, písmen alebo číslic v určitom poradí.
  • Keď si ich dieťa obzrie, otočí sa a my niektoré predmety vymeníme. Jeho úlohou je spoznať všetky zmeny. Po čase môžeme zvýšiť počet predmetov a robiť menej nápadné zmeny.
  • Hráme s dieťaťom hry s kartami založené na zapamätávaní si čísel, písmen alebo znakov, napr. kvarteto.
  • Dieťa sa chvíľu pozerá von oknom a pozoruje okolie. Potom rozpráva, alebo kreslí tri veci, ktoré videlo. Neskôr počet vecí zvyšujeme.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Máte doma malého mudrlanta, ktorý toto všetko vie? A rád sa tým hrdí? Je to len a len dobré. Poďme na to: 

  • Vie povedať informácie o sebe ( meno, vek, bydlisko, mesto).
  • Vie povedať informácie o rodine ( mená rodičov, zamestnanie, mená súrodencov).
  • Orientuje sa miestom a časom ( aký je deň, časť dňa – ráno, obed, večer, ročné obdobie).
  • Recituje básne, spievanie piesne, riekanky.
  • V skupine vecí nájde, čo tam nepatrí (napr. obrázky kvetov, medzi nimi je aj krhlička- tá do skupiny kvetov nepatrí) Dieťa má vysvetliť, prečo daná vec do skupiny nepatrí (nie je to kvet)
  • Pozná ročné obdobia a ich znaky, dni v týždni
  • Ovláda základné rozdiely (mesto- dedina, domáce- voľne žijúce- exotické zvieratá, ovocie- zelenina, geometrické tvary, základy dopravnej výchovy,…)

Mladý počtár spočíta všetko.

Naša obľúbená matika. Deti vo všeobecnosti veľmi radi počítajú a sú nadšené, keď zistia výsledok alebo počet niečoho, čo spočítali a patrične sa s ním pochvália. Naše šikovné hlavičky by mali ovládať preto všetky tieto veci.

  • vie vymenovať číselný rad od 0 do 10.
  • vie vymenovať zostupný číselný rad od 10 po 0.
  • priradí správne pojem čísla k množstvu ( určiť počet).
  • rozumie pojmom viac – menej, rovnako.
  • tvary – poznávanie, kreslenie a pomenúvanie základných geometrických tvarov – kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik.
  • pozná základné číslice do 10
  • má pravo-ľavú orientáciu na telesnej schéme (vie určiť pravú ruku správne, ľavé oko, prípadne pravou rukou ľavé ucho, ľavou rukou, ukáž ľavé koleno).
  • má pravo- ľavú orientáciu v priestore (ukáže pravý horný roh papiera, ľavý dolný roh…)
  • určí smer hore – dole, nad – pod, pred – za, povedz, čo je napravo, naľavo.

Poslušný jazyk.

Ževraj ťažké? Ale kdeže, malina!
Kdeže sa tu zapletený jazyk spomína?
Veď my všetko vieme, nič nepopletieme!

  • správne výslovuje všetky hlásky
  • určí prvú hlásku v slove
  • slabikuje slová (KAT-KA), vety, riekanky
  • napíše svoje meno
  • vymyslí slovo na požadovanú hlásku, slabiku (vymysli slovo začínajúce na P,PA,M,ME).
  • hrá pexeso  ABECEDA s 10 dvojicami – pomenuje obrázok a hovorí prvú hlásku slova A –auto, B- bábika…
  • prerozpráva obsah čítaného textu
  • rešpektuje iného hovoriaceho (dospelého i dieťa- neskáče do reči)
  • pozná konvencie pri komunikácii (inak o niečo poprosím kamaráta, učiteľku, mamu, predavačku…)

Každá rúčka má prstíčky…

Medzi rodičmi veľmi diskutovaná téma. Grafomotorické predpoklady, správny úchop ceruzky, schopnosť vydržať a sústrediť sa… a mnoho iného. Veľa spolu doma kreslite, tvorte a majte radosť zo spoločného času. Tu sú veci, na ktoré sa zamerajte:

  • kreslí postavy s detailným prevedením
  • vyfarbuje bez presahovania línie správne drží ceruzku
  • vie kresliť podľa predlôh pre predškolákov ( vlnky, šikmé čiary, rovné čiary, lastovičky..).
  • skúša prvý nácvik obkreslenia tvarov, písmen
  • kreslí príbeh – dieťa nakreslí obrázok  na  danú  tému a  porozpráva vlastný príbeh: Jedného dňa…..

Ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko.

V neposlednom rade je veľmi dôležité, aby boli naši budúci školáci samostatní najmä v týchto veciach:

  • samostatne sa obliekať, zapínať, šnurovať na mašličky
  • samostatne absolvuje toaletu
  • má osvojené hygienické návyky (na WC, pri umývaní, pri stolovaní…)
  • udržiava poriadok vo svojich veciach

Je toho veľa?

Nebojte sa, každý jeden deň v škôlke s vašimi predškolákmi všetko poctivo trénujeme. Avšak, je veľmi dôležité, aby ste priložili ruku k výslednému predškolskému dielu. Preto tu máme pár rád aj pre vás, aby ste sa v tom, ako to váš predškolák zvláda, uistili aj vy.

Pár odporúčaní pre vás:

  • stanovte si pravidlá a režim dňa – aspoň 25 min. pracujte na nejakej úlohe a dokončite ju
  • spoločná hra – človeče nehnevaj sa, puzzle, pexeso, kocky, skladačky, lego, tangramy
  • veľa kreslite a povzbudzujte tvorivú činnosť dieťaťa
  • dbajte na správne držanie (úchop) ceruzky
  • rozvíjajte grafomotoriku – kreslenie, modelovanie, strihanie, vytrhávanie, navliekanie, skladanie papiera, obťahovanie
  • čítajte dieťaťu rozprávky (motivácia, slov.zásoba, pohotovosť vyjadrovania)
  • využívajte každú príležitosť na rozhovor s dieťaťom ( pri hre, kreslení, na prechádzke..)
  • dôverujte dieťaťu – poskytujte mu povzbudzovanie, ocenenie
  • trvajte na dokončení krátkych úloh, netolerujte časté prerušenia (behanie na záchod, odbiehanie od stola)
  • doporučujeme pre predškolákov publikácie zamerané na posilnenie koncentrácie voľne dostupné  v predajni kníhkupectiev, či internetových portáloch.

A nezabúdajte na heslo: Spolu všetko zvládneme!!!

Môžete sa inšpirovať aj tu:

Hry na sústredenie, pozornosť, pamäť a matematické zručnosti

Pravo-ľavá orientácia na telesnej schéme hrou KUBO VELÍ

Kubo velí hovorí  kamarátom  čo majú robiť. Pokyn však musí začať formulkou: „Kubo velí…“ a potom pridá činnosť, napr. „Kubo velí, pravá ruka hore.“ Dieťa napodobňuje danú činnosť. Ak Kubo nepovie: „Kubo velí…“, ale použije len popis činnosti, napr. „ľavá ruka chytí pravé ucho!“, dieťa ho nesmie poslúchnuť a činnosť nenapodobňuje.

Kto sa pomýli, vypadáva. / napr.: pravú ruku na pravé koleno, ľavú ruku na hlavu, pravú ruku na pravé rameno, ľavú ruku na ľavé oko, pravú ruku na hlavu, pravú ruku na pravé rameno, ľavú ruku na ľavé koleno/

  • Porovnávanie – ide o porozumenie pojmom rovnako, menej, viac, o jeden viac – o jeden   menej („Vezmi si menej – viac, ako mám ja“, a pod.),
  • „Daj sem rovnako“ – urobíme rad kamienkov v počte napr. 5 kusov a dieťa má úlohu zoradiť rovnako kamienky v rovnakom počte kusov.
  • „Pokračuj v skladaní radu: červená – zelená – oranžová – červená – zelená – ? – ? …“
  • Na sluchové vnímanie je aj hra „Povedz, koľkokrát som zatlieskal/a“?.  Zatlieskame 1,2,3,4,5,6,7,8,9 alebo 10x a na otázku „povedz, koľkokrát som zatlieskal/zatlieskala? dieťa určí počet tlesknutí.
  • Na precvičenie priestorovej orientácie je hra „Povedz, kde je?“  Umiestnime geometrické tvary rôznym spôsobom na podložku, Pýtame: „Vedľa čoho je  trojuholník?” (Vedľa kruhu a štvorca.), „Čo je medzi štvorcom a kruhom?” (Červený trojuholník.) „Čo je pod obdĺžnikom?” (Kruh) „Čo je nad obdĺžnikom?” „Vymenuj všetky tvary, ktoré sú vľavo od štvorca a ktoré sú vpravo od štvorca.” a pod.

Ako rozvíjať jemnú motoriku:

  • Skladanie papiera
  • Obťahovanie predkreslených tvarov
  • Navliekanie korálok, gombíkov…
  • Vystrihovanie
  • Lepenie
  • Konštruovanie
  • Hry s mozaikami
  • Modelovanie
  • Vyfarbovanie
  • Maľovanie
  • Kreslenie

Cvičenia na rozvoj zrakovej pamäte

Deti s poruchou zrakovej pamäte obyčajne mávajú problémy pri zapamätávaní a vybavení  zrakových podnetov – hlavne v správnom poradí. Dieťa nie je schopné zapamätať si poradie predmetov, písmen v slovách, slov vo vete, ktorú videlo. Výsledkom je trápenie s čítaním.

  • Položíme pred dieťa niekoľko predmetov. Po chvíli ich zakryjeme a jednu vec zoberieme, dieťa má určiť, čo chýba.
  • Zoradíme niekoľko obrázkov, predmetov, písmen alebo číslic v určitom poradí.
  • Keď si ich dieťa obzrie, otočí sa a my niektoré predmety vymeníme. Jeho úlohou je spoznať všetky zmeny. Po čase môžeme zvýšiť počet predmetov a robiť menej nápadné zmeny.
  • Hráme s dieťaťom hry s kartami založené na zapamätávaní si čísel, písmen alebo znakov, napr. kvarteto.
  • Dieťa sa chvíľu pozerá von oknom a pozoruje okolie. Potom rozpráva, alebo kreslí tri veci, ktoré videlo. Neskôr počet vecí zvyšujeme.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]

Prečítajte si aj ďalšie zaujímavé články

Hranice sú dôležité

„Spôsob, akým jednáme s dieťaťom, keď je rozrušené, významne ovplyvňuje ako sa vyvinie jeho mozog a taktiež, akým je človekom teraz a akým človekom sa stane v budúcnosti.“ Daniel J. Siegel a Tina Paynerová-Brysonová Žijeme vo svete, kde sa čoraz viac otvára otázka...

KNIHA JE NÁŠ KAMARÁT

Ahojte kamaráti,knižky máme všetci radi.Koľko je v nich tajomstva…Kto počúva,tento vie:bývajú v nich rozprávky a nádherné obrázky,aj veselé básničky,riekanky a pesničky. Kniha nás sprevádza už od kolísky. Rodičia nám čítajú a ukazujú obrázky, ktoré nás učia hovoriť....

Námety na aktivity s detičkami

Každá spoločná chvíľa sa počíta, no na niektoré deti dokážu spomínať ešte veľmi dlho. Keď sa celá rodina zapojí do plánovania zábavných aktivít, budete mať viac príležitostí zažiť výnimočné chvíle.“Rodinné lepidlo“ tie chvíle, ktoré spájajú rodinu a budujú hlboké...

Spolupráca rodiny a predškolského zariadenia

V súčasnosti trápi rodičov čoraz viac otázka kvality materskej školy, ktorú navštevuje ich dieťa. Odpoveď je však zložitejšia, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Ak chceme hovoriť o kvalitnej materskej škole, musíme prihliadať nielen na kvalitný vyučovací proces,...

Adaptácia v materskej škole

Adaptácia dieťaťa do materskej školy je jedna z najväčších zmien akú do toho času dieťa prežilo a je to proces, ktorým si bude musieť každé jedno skôr či neskôr prejsť. To, aký náročný tento proces bude záleží od...

Detská jóga

Detská joga je jednou z aktivít, o ktorú rastie medzi rodičmi záujem. Deti sú veľmi flexibilné, zväčša ich nič nebolí, preto prichádza otázka, na čo vôbec s deťmi cvičiť jógu.Jógu môžu cvičiť deti už od predškolského veku, zhruba od 3 rokov. Joga sa deťom...

Letný tábor s Maximom

PRE KOHO?deti od 3-8 rokov KDE?Denný tábor sa koná v Banskej Bystrici. KEDY?Od pondelka do piatku od 7:00 do 17:00. TERMÍNY turnus - 10.7. - 14.7.2023 turnus - 17.7. - 21.7.2023 turnus - 24.7. - 28.7.2023 turnus - 31.7. - 4.8.2023 turnus - 7.8. - 11.8.2023 turnus -...

Saunovanie bábätiek a detí predškoského veku

Teplo sauny nas láka predovšetkým počas studených zimných a jesenných dní. Pobyt v saune je nielen príjemný, ale aj zdraviu prospešný. Platí to tak pre dospelých ako aj pre tých najmenších. Účinky na organizmusSaunovanie má predovšetkým preventívny účinok a posilňuje...

Kontakt